(Insert Date)                                                                                                                                              Press Release

Canada Visa Application Centres for Residents of  Viet Nam
Start New Operations with Enhanced Services
in Ha Noi and Ho Chi Minh City

The International Organization for Migration (IOM) in Vietnam, in partnership with VFS Global, will provide Canada Visa Application Centre (CVAC) services to Vietnamese applicants wishing to travel to Canada, as part of a global contract awarded by the Government of Canada

A global network of over 125 CVACs worldwide will provide increased access and enhanced administrative services to applicants through a consistent service delivery approach, which will also support biometrics implementation.    

IOM is pleased to announce the official opening of its new and improved Canada Visa Application Centres (CVACs) in Ha Noi and Ho Chi Minh on 18 September 2013.  The two centres in Viet Nam will be operated by IOM, under a global public–private partnership with VFS Global.

The CVACs provide exclusive services for the Government of Canada, and are authorised to accept applications in all temporary resident categories (visitor visas, study and work permits) and travel document applications from Canadian permanent residents in Viet Nam.

The CVACs are authorised to provide administrative support services, such as the collection of visa applications, fees and return of passports in sealed decision envelopes to applicants. The CVACs can also assist in scheduling interviews on behalf of the Canadian visa office. 

The decision to issue or refuse a visa will continue to be made solely by immigration officers of Citizenship and Immigration Canada (CIC), in accordance with Canada’s immigration visa rules and guidelines. The CVACs have no role or influence over the outcome of an application and will not offer any evaluative advice. 

The use of the CVACs is fully voluntary. Such service may also be obtained directly from CIC, either at the Canadian visa office located in Ho Chi Minh City or by using CIC’s new Online Application (E-Apps) system.

With the new facilities offered by the CVACs and operated by IOM in Viet Nam, applicants will benefit from a host of facilities and additional services including:

 • Conveniently located and easily accessible visa application centres
 • Longer operating hours allowing applicants to visit at a time of their convenience
 • Convenient and spacious waiting areas with modern facilities
 • Professional and responsive staff dedicated to handle visa queries and applications
 • Dedicated new website for easy access to information including visa types, requirements and check-list, biometrics, applicable fees and application status
 • Dedicated call centres and email support to answer queries and status of applications
 • Tracking of application status on-line
 • Secure handling of passports, documents and personal information

For more information, please visit: www.vfsglobal.ca/canada/Vietnam and www.iom.int.vn.

Canada Visa Application Centre Details

 Contact Details

 

Helpline:      Ho Chi Minh City: +84 8 3829 6376
                       Hanoi: +84 4 3795 7103

Email:           Hanoi: info.canhanvieiom@vfshelpline.com
                       HCMC: info.canhcmvieiom@vfshelpline.com|

Website: www.vfsglobal.ca/canada/Vietnam - www.iom.int.vn

Address and Timings

Addresses:   International Organization for Migration Ho Chi Minh City
                         Ground floor, PDD building
                         162 Pasteur Street
                          District 1, Ho Chi Minh City

                          International Organization for Migration Hanoi
                          Level 12A, CMC Building
                          Duy Tan Street
                          Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Opening Hours: 09:00 Hrs. to 17:00 Hrs.| Monday – Friday (except declared holidays)
Submission Timings: 09:00 Hrs. to 16:30 Hrs.| Monday - Friday (except declared holidays)
Passport Collection: 09:00 Hrs.- 17:00 hrs |Monday - Friday (except declared holidays)

*The Canada Visa Application Centres will be responsible only for accepting applications in all temporary resident categories (visitor visas, study and work permits) and travel document applications from Canadian permanent residents in Viet Nam.  All applications will be assessed and processed by the Canadian Visa Office in Ho Chi Minh City, Viet Nam.  Timelines for turnaround of visas are as per the discretion of the authorities.

About VFS Global

VFS Global is the world’s largest outsourcing and technology services specialist for diplomatic missions and governments worldwide. With 820 Visa Application Centres (VACs) located in 87 countries across five continents. As at 28 February 2013, VFS Global serves the interests of the diplomatic missions of 43 sovereign governments. VFS Global’ s worldwide operations are certified ISO 9001:2008 for Quality Management System and ISO 27001:2005 for Information Security Management System by TÜV SÜD, one of the world’s leading external and independent certification bodies. The company has successfully processed 57.85 million applications since its inception in 2001. For more information, please visit www.vfsglobal.com   

About IOM

Established in 1951, IOM (www.iom.int) is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental, non-governmental and private sector partners.  With 151 Member States, and offices in over 100 countries, IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants to promote humane and orderly migration.  IOM has been present in Vietnam for over 20 years and the Socialist Republic of Viet Nam became an IOM Member State in 2007.

Media Contacts

Consulate General of Canada
The Consulate General of Canada, Ho Chi Minh City
235 Dong Khoi Street, Suite 1002, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Web site: www.vietnam.gc.ca

VFS Global
Rustom Dhanbhoora: drustom@vfsglobal.com

IOM
Florian Forster:  fforster@iom.int


TRUNG TÂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN THỊ THỰC CANADA CHO THƯỜNG TRÚ NHÂN VIỆT NAM
TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI NHẰM NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam hợp tác cùng VFS Global sẽ cung cấp hỗ trợ xin thị thực tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada (CVAC) cho các đương đơn muốn đến Canada như một phần của Thỏa thuận với Chính Phủ Canada.

Một mạng lưới toàn cầu với hơn 125 CVAC sẽ cung cấp tiếp cận tăng cường và dịch vụ hành chính cải thiện cho các đương đơn thông qua phương pháp cung cấp dịch vụ nhất quán mà cũng sẽ hỗ trợ việc thực hiện nhận dạng bằng sinh trắc học.    

IOM xin trân trọng thông báo việc khai trương chính thức hai Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada (CVAC) mới và cải thiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 9 năm 2013. Hai trung tâm tại Việt Nam này sẽ do IOM điều hành trong khuôn khổ Cộng tác Công-Tư với VFS Global.

Các trung tâm CVAC cung cấp dịch vụ dành riêng cho Chính Phủ Canada và được ủy quyền nhận hồ sơ xin tất cả các loại thị thực ngắn hạn (thị thực du lịch, du học và giấy phép làm việc) và đơn xin giấy tờ đi lại cho thường trú nhân Canada tại Việt Nam.

Các trung tâm CVAC được phép cung cấp những dịch vụ hỗ trợ hành chính, như nhận hồ sơ xin thị thực, thu lệ phí và trả hộ chiếu đã được niêm phong trong phong bì cho đương đơn. CVAC cũng có thể hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn thay mặt cho Văn phòng thị thực Canada. 

Chỉ có các quan chức của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) mới có quyền quyết định cấp hay từ chối cấp thị thực phù hợp với các hướng dẫn và quy tắc về thị thực nhập cảnh của Canada. CVAC không có vai trò hay ảnh hưởng gì đến kết quả xét duyệt hồ sơ và sẽ không cung cấp bất cứ ý‎‎‎‎‎ ‎kiến mang tính đánh giá nào. 

Việc sử dụng dịch vụ của CVAC là hoàn toàn tự nguyện. Đương đơn cũng có thể sử dụng dịch vụ tương tự của CIC tại Văn phòng thị thực Canada tại TP. Hồ Chí Minh, hoặc sử dụng hệ thống Nộp đơn Trực tuyến (E-Apps) của CIC.

Với những điều kiện thuận lợi mà CVAC cung cấp và do IOM điều hành, đương đơn sẽ được hưởng hàng loạt các tiện ích và dịch vụ bổ xung như :

 • Trung tâm Tiếp nhận đơn xin thị thực ở địa điểm thuận tiện và dễ tìm.
 • Giờ làm việc dài hơn để đương đơn có thể đến khi thuận tiện.
 • Khu vực khách ngồi chờ rộng rãi thỏai mái với những tiện nghi hiện đại.
 • Những thắc mắc và hồ sơ về xin thị thực sẽ được các nhân viên chuyên nghiệp giải đáp nhiệt tình.
 • Trang web được thiết kế riêng, dễ vào để truy cập các thông tin về các loại thị thực, yêu cầu, danh mục liệt kê, sinh trắc học, lệ phí và tình trạng hồ sơ.
 • Trung tâm tư vấn qua điện thoại và hỗ trợ qua thư điện tử để trả lời những thắc mắc và tình trạng hồ sơ.
 • Theo dõi tình trạng hồ sơ.
 • Hộ chiếu, các giấy tờ và những thông tin cá nhân được xử lý an toàn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web: www.vfsglobal.ca/canada/Vietnamwww.iom.int.vn.

Thông tin chi tiết của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada

 LIÊN HỆ

 

Đường dây hỗ trợ:      Hồ Chí Minh: +84 8 3829 6376
                                         Hà Nội: +84 4 3795 7103

Địa chỉ email:          Hà Nội: info.canhanvieiom@vfshelpline.com
                                   Hồ Chí Minh: info.canhcmvieiom@vfshelpline.com|

Trang web: www.vfsglobal.ca/canada/Vietnam - www.iom.int.vn

Địa chỉ và thời gian làm việc

Địa chỉ:           Tổ chức Di cư Quốc tế IOM
                         Tòa nhà PDD
                         162 Pasteur, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

                         Tổ chức Di cư Quốc tế IOM
                         Tầng 12A, Tòa nhà CMC,
                         Đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
                         Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian làm việc: 09:00 – 17:00 Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày lễ đã được công bố)
Thời gian nhận hồ sơ:09:00 – 16:30 Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày lễ đã được công bố)
Thời gian trả hộ chiếu: 09:00 – 17:00 Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày lễ đã được công bố)

*Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận những hồ sơ xin tất cả các loại thị thực ngắn hạn (thị thực du lịch, du học và làm việc) và những hồ sơ xin giấy tờ đi lại của thường trú nhân Canada tại Việt Nam. Tất cả hồ sơ sẽ được đánh giá và xử lý bởi Văn phòng Thị thực Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thời gian xét cấp thị thực sẽ do những người có thẩm quyền xem xét cân nhắc.

Về VFS Global

VFS Global là chuyên gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên ngoài lớn nhất cho các đoàn ngoại giao và chính phủ trên khắp thế giới, với 820 Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực đặt tại 87 nước trên 5 lục địa. Tính tới ngày 28/02/2013, VFS Global phục vụ cho lợi ích của các đoàn ngoại giao của 43 chính phủ có chủ quyền. Những hoạt động rộng khắp thế giới của VFS Global đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 cho Hệ thống Quản lý Chất lượng và ISO 27001:2005 cho Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin của TUV SUD - một trong những cơ quan cấp giấy chứng nhận bên ngoài và độc lập hàng đầu của thế giới. Công ty đã xử lý thành công 57,85 triệu hồ sơ từ khi đi vào hoạt động năm 2001. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web www.vfsglobal.com   

Về IOM

Được thành lập vào năm 1951, IOM (www.iom.int) là tổ chức liên chính phủ dẫn đầu trong lĩnh vực di cư và hợp tác chặt trẽ với các đối tác chính phủ, liên chính phủ, phi chính phủ, và khu vực tư nhân. Với 151 Quốc gia Thành viên và các văn phòng tại hơn 100 nước, IOM cống hiến nhằm thúc đẩy di cư nhân đạo và trật tự vì lợi ích của mọi người. IOM thực hiện nhiệm vụ này thông qua cung cấp các dịch vụ và tư vấn cho các chính phủ và người di cư nhằm thúc đẩy di cư nhân đạo và có trật tự. IOM hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm qua và Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên từ năm 2007.

Liên lạc Truyền thông

Tổng Lãnh sự quán Canada
Tổng Lãnh sự quán Canada, Tp Hồ Chí Minh
235 Dong Khoi, Suite 1002, Quận 1
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trang web: www.vietnam.gc.ca

VFS Global
Rustom Dhanbhoora: drustom@vfsglobal.com

IOM
Florian Forster:  fforster@iom.int