Search

1.gif
1.gif
1.gif

1.gif

Trang Chủ
Úc - Thông Tin In
   Thông Tin Chung  

 

Để nộp hồ sơ xin thị thực Úc  Quí vị có thể đến nộp tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Úc (AVAC) của IOM tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ chí Minh. Địa chỉ và thông tin liên lạc của hai trung tâm được liệt kê ở "trang chủ" của website này.

Các mẫu đơn xin thị thực Úc , sách hướng dẫn định cư và danh mục liệt kê những giấy tờ cần thiết đều có sẵn trên website . Vui lòng nhập chuột vào đây để xem các mẫu đơn cần thiết dành cho các loại thị thực thường nộp nhất tại Việt Nam. Ngoài ra quý vị cũng có thể đến các Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc để nhận các mẫu đơn cần thiết.

Lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VAC) của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên Giới Úc (DIBP) phải được thanh toán khi quý vị nộp hồ sơ xin thị thực tại AVAC. Ngoài VAC của DIBP, IOM sẽ thu một khoản phí dịch vụ. Để biết thêm chi tiết về lệ phí, vui lòng tham khảo trang "Lệ phí" trên website này. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt Việt Nam Đồng. VAC của DIBP và phí dịch vụ của IOM sẽ không được hoàn lại.

AVAC sẽ kiểm tra đơn xin thị thực để đảm bảo rằng các giấy tờ DIBP yêu cầu đều được nộp cùng đơn xin của quý vị. AVAC cũng sẽ kiểm tra xem đơn xin có nộp cùng bản dịch của các loại giấy tờ cần dịch sang tiếng Anh hay không. Quý vị có trách nhiệm đọc và hiểu danh mục liệt kê các giấy tờ cần nộp liên quan đến hồ sơ của mình và thông tin tổng quát để nộp hồ sơ xin thị thực úc tại Việt Nam - Quý vị có thể xem những giấy tờ này bằng cách nhấp chuột vào đây.

Xin lưu ý rằng tùy theo loại thị thực mà quý vị nộp đơn xin, quý vị có thể được yêu cầu đi khám sức khoẻ và/hoặc chụp hình phổi.

Các thông tin khác bao gồm các tờ cung cấp thông tin, mẫu đơn và sách hướng dẫn định cư trên website của DIBP - Xem DIBP homepage .

Các thông tin cụ thể tại Việt Nam bao gồm địa chỉ văn phòng, giờ làm việc, danh mục liệt kê các giấy tờ cần thiết, quy trình nộp đơn, lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VAC), các yêu cầu về giấy tờ và thời gian xét duyệt tiêu chuẩn có trên website của Đại sứ Quán Úc tại Việt Nam - Xem Australia in Vietnam .

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ của Quí vị sau khi nộp, vui lòng vào trang " Theo Dõi Hộ Chiếu " của website này, không cần gọi điện thoại hoặc đến văn phòng AVAC. Theo quy định về bảo mật của IOM và của Úc, IOM chỉ có thể cung cấp thông tin cụ thể từng trường hợp trên điện thoại hoặc qua thư điện tử (e-mail) cho đương đơn hoặc cho người được ủy quyền.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

IOM Việt Nam hoàn toàn không giữ vai trò đánh giá các hồ sơ xin thị thực Úc. Việc đánh giá hồ sơ thuộc quyền duy nhất của Đại sứ quán Úc và Tổng Lãnh Sự Quán Úc (DIBP) tại Việt Nam .

 

 

Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Úc

Lời Giới Thiệu

contact us | print this page | site map | copyright & disclaimer | RSS 2.0