Search
Trang Chủ arrow Dịch Vụ arrow Sức Khỏe Di Dân
Các Dịch Vụ - Khám Sức Khỏe In

   Khám Sức Khỏe  

Chương trình Khám Sức khỏe Di cư tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hoạt đông thành công trong 28 năm qua. Từ năm 1987 đến nay, IOM Việt Nam hỗ trợ các diện nhân đạo và định cư về di chuyển và thủ tục khám sức khoẻ nhập cư. Từ năm 1997, IOM Việt Nam mở rộng phạm vi hoạt động ra những vấn đề về sức khoẻ của dân di biến động trong đó có người bị buôn bán, di dân trong nước và các nhóm dễ bị xâm hại.

Nhiệm vụ chính


Nhiệm vụ chính của IOM Việt Nam là đảm bảo di dân trong chương trình của IOM đủ điều kiện di chuyển, rằng họ không gây nguy hiểm cho những người đi cùng với họ, và họ nhận được sự chăm sóc y tế thích đáng trong toàn bộ quá trình di cư của họ.

Khám Sức Khoẻ để Di Cư và Du Lịch

Khám sức khỏe để di cư và du lịch là một hoạt động chính của IOM Việt Nam. Việc khám sức khỏe được tiến hành theo hướng dẫn của IOM và phù hợp với luật pháp của quốc gia tiếp nhận, việc đánh giá bao gồm:

 • Khám sức khoẻ cho di dân
 • Điều trị trước khi xuất cảnh (như là điều trị lao và một số bệnh truyền nhiễm khác)
 • Tư vấn về HIV và giáo dục sức khoẻ
 • Chích ngừa
 • Khám sức khoẻ trước chuyến bay và cho các trường hợp cần di chuyển khẩn cấp.
 • Hộ tống y tế cho di dân suốt chuyến bay cho các trường hợp có nhu cầu.
 • Kiểm tra chất lượng của các bác sĩ và các phòng khám trực thuộc IOM.


Chính phủ các nước Úc, Canada, Nhật, New Zealand, UK và Hoa kỳ đã chỉ định IOM là nơi khám sức khoẻ cho những người di cư theo diện định cư và nhân đạo theo sự hướng dẫn của từng quốc gia.

HIV/AIDS và Di Dân Biến Động

Tầm quan trọng của dân cư và dân di biến động trong đại dịch AIDS ngày càng được nhận thức một cách đầy đủ hơn. Di dân ngày nay bao gồm cả các nhóm dân cư dễ bị xâm hại nhất đối với nguy cơ nhiễm HIV trên thế giới. Mắt xích giữa di cư và HIV/AIDS liên quan đến điều kiện và cơ cấu của quá trình di dân, sự nghèo đói, bóc lột, sự sống xa gia đình và người thân, xa các chuẩn mực văn hóa xã hội - kim chỉ nam cho ứng xử trong cộng đồng ổn định. Hiện nay, IOM đang hợp tác với UNAIDS và các đối tác khác trong những vấn đề sau:

 • Tăng cường tư vấn HIV cho người dân khám sức khoẻ định cư
 • Phát triển các dự án về HIV/AIDS tại Việt Nam nhằm đưa ra những cảnh báo về hiểm họa cá nhân, sự dễ bị xâm hại và đào tạo chuyên môn cho cán bộ HIV/AIDS làm việc với các nhóm di dân biến động.


Quản Lý Bệnh Lao và Các Nhóm Di Dân

Vào những năm đầu của thập kỷ 90, IOM đã thiết lập các chương trình chẩn đoán, điều trị lao có giám sát trực tiếp một cách hiệu quả trong khuôn khổ của các chương trình khám sức khoẻ di dân. Bên cạnh đó, IOM dự định kết hợp với chính phủ Việt Nam và các đối tác khác tại Việt Nam, Bộ Y Tế, và đối tác trong nước để nâng cao tinh hiệu quả của các chương trình đối với cộng đồng dân cư khó tiếp cận như di dân trong nước, người nghiện, người làm nghề mãi dâm, người có HIV, người bị buôn bán và người lang thang. IOM sử dụng những kinh nghiệm thu thập được tại Việt Nam và từ những dự án tại khu vực để xây dựng năng lực và củng cố sự hợp tác và liên kết giữa các dịch vụ nhà nước và tư nhân.


Sức Khỏe và Công Tác Phòng Chống Buôn Bán Người

Người bị buôn bán có quyền được chăm sóc sức khoẻ. .Các hoạt động chống buôn bán người, bảo vệ hoặc trợ giúp các cá nhân bị mua bán trước hết phải đuợc xem xét trên nguyên tắc vì quyền lợi tốt nhất của nạn nhân.

Hưởng ứng sự kêu gọi của chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh do buôn bán người, IOM Việt Nam - trong phạm vi của mình - hỗ trợ khám sức khỏe, chẩn đoán và điều trị cho các bệnh như bệnh lây lan qua đường tình dục, tư vấn tâm lý và tâm thần trước và sau xét nghiệm HIV, tư vấn sức khỏe sinh sản. IOM thực hiện sự hỗ trợ này cùng với các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ tại các mái ấm do IOM thành lập cho các bé gái bị mua bán được cứu về.


CHƯƠNG TRÌNH ÚC


Các yêu cầu khi đăng ký:

 • Giấy yêu cầu khám sức khỏe có ghi mã số HAP ID.
 • 2 hình thẻ 4x6
 • Hộ chiếu (đối với người lớn) và hộ chiếu có dán ảnh của trẻ em đi cùng (đối với trẻ em) để nhận dạng.
 • Lệ phí sức khoẻ mà đương đơn phải đóng là chi phí cho các quá trình khám sức khoẻ thông thường, không bao gồm chi phí cho các yêu cầu kiểm tra phát sinh, các yêu cầu  khám chuyên khoa và điều trị chuyên khoa, nếu có.
 • Lệ phí khám: người lớn $120 / trẻ em: $80
 • X-Quang: $80
 • Khám sức khỏe cho người lớn tuổi diện thăm thân: $80CHƯƠNG TRÌNH CANADA


Các yêu cầu khi đăng ký:

A. Dành cho các hồ sơ sức khoẻ theo mẫu IMM 1017 E

 • Hồ sơ sức khoẻ (IMM 1017 E) được phát hành và đóng dấu của chính phủ Canada
 • 2 hình thẻ 4x6
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh thư (đối với người lớn) và hộ chiếu có dán ảnh của trẻ em đi cùng (đối với trẻ em) để nhận dạng.
 • Phí khám sức khỏe 
  • HCMC: ≥ 11y.o.: 126USD; < 11 y.o.: 105USD
  • Hanoi:  ≥ 11y.o.: 140USD; < 11 y.o.: 110USD

B. Dành cho các hồ sơ sức khoẻ theo mẫu IMM 1017 EFC

 • Bản phụ lục C đã được điền đầy đủ
 • 2 hình thẻ 4x6
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh thư (đối với người lớn) và hộ chiếu có dán ảnh của trẻ em đi cùng (đối với trẻ em) để nhận dạng.
 • Phí khám sức khỏe 
  • HCMC: ≥ 11y.o.: 120USD; < 11 y.o.: 100USD
  • Hanoi:  ≥ 11y.o.: 140USD; < 11 y.o.: 110USD

 


CHƯƠNG TRÌNH NEW ZEALAND


Các yêu cầu khi đăng ký:

 • Hồ sơ khám sức khoẻ theo mẫu của chính phủ New Zealand, nếu có
 • 5 hình thẻ 4x6
 • Hộ chiếu hoặc chứng minh thư (đối với người lớn) và hộ chiếu có dán ảnh của trẻ em đi cùng (đối với trẻ em) để nhận dạng.
 • Lệ phí khám: người lớn $190 / trẻ em: $150

 


CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỸ


A- Chương trình tái định cư người tị nạn

Các yêu cầu khi đăng ký:

 • Hồ sơ khám sức khoẻ do Bộ Phận Tái Định Cư (RRS) thuộc Lãnh Sự Quán Mỹ cấp
 • 5 ảnh hộ chiếu
 • Hộ chiếu (đối với người lớn) và hộ chiếu có dán ảnh của trẻ em đi cùng (đối với trẻ em) để nhận dạng.


B- Chương trình khám sức khoẻ định cư


Các yêu cầu khi đăng ký:

 • Thư hẹn phỏng vấn
 • 5 hình thẻ 5x5 nền trắng
 • Hộ chiếu (đối với người lớn) và hộ chiếu có dán ảnh của trẻ em đi cùng (đối với trẻ em) để nhận dạng.
 • Phiếu chích ngừa của Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phí khám sức khỏe (áp dụng từ ngày 01/01/2015): 
  • Người lớn (từ 15 tuổi trở lên): 155USD
  • Trẻ em (dưới 15 tuổi): 120USD
 • Thông tin về địa chỉ bên Mỹ


Photo Sample

 

contact us | print this page | site map | copyright & disclaimer | RSS 2.0